Recentelijk is de kersverse activiteitencommissie van de seniorenvereniging aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten die mogelijk volgend jaar gaan plaats vinden. De leden van de activiteitencommissie zijn de heren: Bennie Kummeling, Mart Janssen, Ruud Wissing en Gerry Smink. Het voorlopige aanspreekpunt/woordvoerder hiervan is de heer B.Kummeling. Bij de start zijn veel ideeën aan de orde gekomen die men momenteel uitwerkt. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt waardoor voor eenieder duidelijk is wat er van elkaar wordt verlangd. Een concept jaarprogramma is in de maak. Het bestuur kijkt met grote belangstelling uit naar de resultaten. Als bestuur zijn wij blij met deze commissie die ons veel werk uit de handen kan nemen en zien de samenwerking dan ook met een groot vertrouwen tegemoet.

Het bestuur Seniorenvereniging Pannerden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wi

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.