1. Nieuwjaarswensen met koffie en een oliebol
 2. Opening door de voorzitter: Toon Egging
 3. Notulen jaarvergadering 5 januari 2023 + Verslag over het afgelopen jaar
 4. Verslag penningmeester over het boekjaar 2023: Geert IJsveld
 5. Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuwe controleur. Aftredend Piet Benning
 6. Bestuursverkiezing voor het bestuur: er zijn geen bestuursleden aftredend. Nieuwe kandidaten voor het bestuur: we hebben 2 vacante functies voor het bestuur.
 7. Vaststellen contributies en bingokaart voor het jaar 2024. Voorstel bestuur de contributie dit jaar met € 3,00 te verhogen naar € 20,00. Halve bingokaart € 2,00 hele € 3,00.
 8. Verslag evenementen commissie: woordvoerder Benny Kummeling
 9. Bespreking activiteitenprogramma kalenderjaar 2024
 10. Wat vinden de leden van de website - https:/svpannerden.nl
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering.

We sluiten de middag af met een gezellig bingo. Aandacht voor de agenda punt 6: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich 24 uur voor de vergadering kandidaat stellen als bestuurslid bij het bestuur.

Na de vergadering  is er mogelijkheid de contributie te betalen voor 2024Wij zien u graag tijdens de soosmiddagen en misschien brengt u een van uw kennissen of vrienden mee naar deze middagen. Nieuwe leden zijn welkom.

Met vriendelijke groeten Bestuur Senioren vereniging Pannerden 

 

            

       

 

 

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.