13 juni 2024 excursie naar Landgoed Jonkheer Huub van Nispen Sevenaer.

Wij schrijven 13e eeuw als kasteel Sevenaer door een landheer wordt gebouwd; een Middeleeuwse burcht met militaire bedoelingen gebouwd vanwege haar stategische ligging. In de eeuwen die volgen raakt haar militaire rol uitgespeeld en verandert zij van adelijke havezate in een versterkt beveiligd landhuis. Het eenzijdige karakter verdwijnt, evenals de voorbrug.

Omschrijving.

Onderwerp negentig minuten over de meest boeiende (Gelderse en Kleefs historie van huis Sevenaer van adelijke familie van Nispen.

Het landgoed: 13 juni 2024 gaan rond (drie excursiegroepen) naar het Landgoed Huis Sevenaer. Het kasteel en landgoed bestond al rond 1400. Door de jaren heen ligt het landgoed gesloten tegen de stadsgrens van Zevenaar. De oudste delen van het kasteel dateren uit de 14e eeuw. Huis Sevenaer sedert 1785 in bezit van de familie Van Nispen. Het is de laatse oorspronkelijke kasteelboerderij van Nederland. Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer neemt in 1947 het beheer over van zijn oom en twee tantes. Het landgoed is dan 120 hectare groot. Als jonge telg van de familie van Nispen is het zijn taak om het landgoed waar hij als kind vaak logeerde weer tot bloei te brengen. Jonkheer Huub van Nispen heeft geen enkele opleiding gehad in landbouw maar wordt al snel gegrepen door het landgoed. Mede doordat het kasteel zijn agrarische bedrijfsvoering ook dan nog in eigen beheer voert worden de persoonlijke visie van Nispen en het landgoed een onafscheidelijke symbiose. Hij heeft een droom.....Zijn visie op ecologische landbouw en zijn evenwichtig systeem van Landbouw en Natuur te maken beheersen zijn leven. Door verstedelijking en uitlopende visies en belangen breekt een lange periode van juridische strubbelingen aan; de toekomst van het landgoed word onzeker. De jonker raakt de helft van zijn grond kwijt maar des te strijdbaarder om het Landgoed weer tot bloei te brengen. Gelukkig zorgt het verstrijken van de tijd voor wederopstanding. Burgers vinden dat er genoeg is gebouwd in Zevenaar en het nieuwe gemeente bestuur ziet het belang van het behoud en voortbestaan van het Landgoed. In de jaren 70 wordt het landbouwbedrijf gemoderniseerd, wat moet je daar bij voorstellen. Zijn visie De Jonker startte met zijn biologische manier van telen o.a. witlof, aardappels, wortelen, rabarber. Deze manier van telen dat de natuur haar werk moest doen is een uitdaging, alleen koemest gebruiken als bemesting. Ook in de landbouw werd dit toegepast. Zijn visie is deels gebaseerd op zijn christelijke achtergrond en deels op zijn persoonlijke zorgen om de intensivering van landbouw en de onzorgvuldige omgang met natuur omgang met natuur en milieu zich in elkaars voordeel ontwikkelen. Hij zet zich volledig in om het landgoed een geheel te laten zijn met als droom een zelf voorzienende kasteelboerderij met een voorbeeld functie als evenwichtig systeem tussen de panden, de natuur en de landbouw.

Zijn bemesting bestond alleen uit koemest dat zorgt dat de emelten worden opgeruimd na gebruik. Ik heb zelf in de zeventiger jaren bij Huub van Nispen gewerkt waar ik zijn werkmethode heb ondervonden, ik was zeker onder de indruk in die tijd. Iedere tuinder had toch bestrijdingsmiddelen. Dat was Huub van Nispen niet echt zijn keus. Natuurlijke producten, zoals biologische bestrijdingsmiddelen zijn een duurzame en veilige manier om insectenplagen te bestrijden op de gewassen. 100 % gifvrij biologische gewassen bevatten geen giftige stoffen, roofmijt gebruiken voor spintbestrijding in de komkommers of bladluis, spintmijt voor je bloemen in huis of bloemenkast. Mijn ervaring in de jaren zeventig heb ik als leerzaam ervaren.

Het bestuur  PR: Frans Willemsen.

 

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.