Natuurlijk deelname is een heikel punt. Organiseren voor de leden is gauwer gezegd dan gedaan. Maar toch 53 leden bezochten 13 juni 2024 excursie 't Landgoed Sevenaer. Het bestuur mag trots terug kijken naar deze dag. Het Landgoed van de jonker Huub van Nispen de enige Kasteel boerderij van Nederland die in onze gemeente Zevenaar staat, teelt sedert 1970 producten, groenten, fruit en zijn melkvee alleen biologisch. Om te kunnen overleven is een lange adem nodig en winnerskracht een pré. Vier groepen startten rond 14.00 uur die door deskundige excursieleiders op diverse delen van het landgoed tekst en uitleg gaven. Een stukje geschiedenis was op het landgoed het neusje van de zalm waard. Namelijk werd de vraag gesteld hoe de Rijn rond jaartal 1400 liep. We wisten allemaal anders maar de excursieleider wist haarfijn uit te leggen waar de benaming (AA) (Stadsgracht), stukjes zijrivieren van de Rijn die in veertienhonderd een geheel andere loop had, zelfs nog een stukje intact is. De omgeving is bosrijk waar vele oude eikenbomen staan die zeker de 120 jaar halen, platanen naast beukenbomen, hazelnoten en een stukje appelbongerd. De Boskoop de Notarisappel en enkele sterappels oude rassen staan, vijgenboom, naast velen soorten brandnetels, paardebloemen, zuring, wilde look. Wat ook opvalt is het rijkdom aan vele soorten wildzang, o.a. boompieper, nachtegaal, merel, vink, heggemus, zelfs lopen er 7 reeën op dit stukje landgoed aan de stadsgenzen van Zevenaar.

PR: Frans Willemsen

Het bestuur 

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.