Op donderdag 15 juni stond het bezoek aan het Museum van Peter en Ria Geurts op het programma. De faam is het Museum al jaren vooruit gegaan. Na een inleidend woordje door onze voorzitter kwam eigenaar Peter Geurtz aan het woord. Peter vertelde e.e.a over het ontstaan van het museum en het programma voor deze middag. Hij deed deze aankondiging op een ludieke manier en had nog enkele anekdotes die hij uit de mouw schudde. Een ervan was het verhaal over een (laden)kast die hij van Hugo van den Boogaard  had gekregen. Deze was van Hugo zijn vader, die schoenen en sportkleding verkocht alsmede schoenen repareerde. Bij het plaatsen en nakijken bij deze kast in het museum trof Peter nog een "tientje" aan. Hij vond dat het niet aan hem toebehoorde en nam contact met Hugo op en die antwoordde dat Peter het mocht houden. Hij toonde het tijdens zijn "praatje". Voorts toonde hij nog oude brandstofbonnen vanuit de periode dat er een autovrije zondag was.In die periode (5 november 1973 tot 6 januari 1974) werd er een kunstmatig olietekort gecreëerd door de Arabische wereld. Peter toonde de aanwezigen benzine bonnen rood en groen en gaf aan wat het verschil was tussen de rode en groene bonnen. Hierna werd het museum bekeken waar allerlei werktuigen,relikwieën huishoudelijke apparaten uit vroegere tijden tentoongesteld waren. Zelfs was er een botsauto van de kermis aanwezig.

Na het bezichtigen van al dat moois werd het tijd voor een quiz. De groep van de voorzitter heeft uiteindelijk gewonnen. Tot op heden wachten wij nog op de prijs! Al met al vond alles plaats onder het genot van een drankje, dat geleverd werd door de Coop. Het was een uiterst gezellige middag, waarvoor wij Peter en Ria hartelijk voor bedanken.

Medicijnen  Dr Vonk

Op donderdag 15 juni 2023 om 14.00 uur  organiseren wij een gezellig middag naar Peter en Ria Geurtz.

Hier is een grote verzameling te zien van een privé  verzameling van oude dingen van markante Pannerdense ondernemers

van o.a. Dr.Vonk, fietsenmaker Jo Leenders, Jan Nas en het interieur van de winkel van Guus Groenen, postkantoor en ga

zo maar door. Ga het zelf zien deze middag!

Alle leden zijn deze middag van harte welkom. Later dit jaar zal er meer gedetailleerde informatie volgen.

Op 17 mei ontving de Seniorenvereniging Pannerden per e-mail een uitnodiging van de directeur van 

de Plantjesmarkt te Pannerden. De Plantjesmarkt is in 2021 in het leven geroepen om plantjes te verkopen

die mensen blijer en vrolijker maken aldus Arno Driessen,dirtecteur.

In genoemde uitnodiging werd het bestuur van de Seniorenvereniging Pannerden uitgenodigd, naast 3 

andere verenigingen en of stichtingen,voor het in ontvangst nemen van een cheque.

Bij aankomst op het terrein van Peter Geurtz werden wij vriendelijk ontvangen met een kop koffie.

Arno hield een korte toespraak en overhandigde Seniorenvereniging Pannerden een cheque ter

waarde van € 250. De seniorenvereniging is hier zeer content mee en zal dit bedrag dan ook nuttig

besteden.

Vorig jaar heeft de vereniging ook al een dergelijk cheque ontvangen.Als reden noemde Arno dat de 

ouderen vaak vergeten worden en hij vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in het dorp behouden blijft.

De seniorenvereniging is de Plantjesmarkt dankbaar voor deze bijzonder leuke attentie en zal het

bedrag nuttig besteden.

Subcategorieën

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.