Recentelijk is de kersverse activiteitencommissie van de seniorenvereniging aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten die mogelijk volgend jaar gaan plaats vinden. De leden van de activiteitencommissie zijn de heren: Bennie Kummeling, Mart Janssen, Ruud Wissing en Gerry Smink. Het voorlopige aanspreekpunt/woordvoerder hiervan is de heer B.Kummeling. Bij de start zijn veel ideeën aan de orde gekomen die men momenteel uitwerkt. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt waardoor voor eenieder duidelijk is wat er van elkaar wordt verlangd. Een concept jaarprogramma is in de maak. Het bestuur kijkt met grote belangstelling uit naar de resultaten. Als bestuur zijn wij blij met deze commissie die ons veel werk uit de handen kan nemen en zien de samenwerking dan ook met een groot vertrouwen tegemoet.

Het bestuur Seniorenvereniging Pannerden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wi

 

Op 12 oktober a.s.komen De Iesselbrassers naar Cafe/Zalencentrun"De Dijk" om de Seniorenvereniging Pannerden te vermaken.Ze kunnen putten uit een omvangrijk repertoire en het belooft weer een gezellige middg te worden.Wij vertrouwen op een grote opkomst en tot dan.

 

Donderdag 14 september 14.00 uur was het zover. Politieagente Maddy bracht een bezoek aan Seniorenvereniging Pannerden. Voorzitter Egging heette haar van harte welkom en gaf aan dat ze de hele zaal kwam arresteren. Maddy trok meteen haar gummieknuppel, maar ze stak het al snel weer weg.Gelach klonk door de zaal!. Er bleken geen boeven in de zaal.Maddy kwam over het fenomeen internet fraude e.d.ons informeren nadat ze zich netjes had voorgesteld.Maddy gaf op kundige wijze uitleg over cybercrime en welke soorten hieronder vallen en hoe je hiermee om dient te gaan om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van internetcriminelen. In ongeveer een uur wist Maddy op enerverende wijze de presentatie te geven. Ze had uiteraard ook promotiemateriaal meegenomen dat grif van de hand ging naar de aanwezigen. Het was een leerzame middag voor de aanwezigen en het bestuur van Seniorenvereniging Pannerden hoopt dat de naar schatting 60 aanwezigen hiervan het een ander hebben opgestoken om te voorkomen dat ze in de toekomst slachtoffer worden. Een belangrijke opmerking was dat je de {betaal}rekening niet te hoog moet limiteren om te voorkomen dat de boeven in een voorkomend geval er met (te) veel geld van doorgaan. Ook voor zoekenden op internet voor een date is voorzichtigheid geboden was een mooi leermoment. Enkele belangrijke internet sites zijn interessant en dit zijn:

www.checkjelinkje.nl en www.internetsporen.nl

 

 

Subcategorieën

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.