ACTIVITEITEN KALENDER 2024

 

logo_seniorenvereniging.png

Opgericht 15 januari 1976

 

Dag          Datum   Tijd         Activiteit

donderdag 4 jan.    14.00        Jaarvergadering + 6 ronden bingo

donderdag 8 febr.   14.00        Pubquiz 

donderdag 7 maart 14.00        Kaarten en spellenmiddag - Film over 

Pannerden en Martinusparochie (bouw)

 donderdag 11 april 14.00        Krasse Knarren Show (entertainment)

donderdag 16 mei   14.00        Bloemenbingo

(presentatie veilig op de fiets)

donderdag 13 juni   13.00        Bezoek Landgoed Zevenaar (van Nispen)

(deelnemers opgeven bij bestuur) (auto’s)

donderdag 4 juli     14.00         Barbecue bij Wim

(deelnemers opgeven bij bestuur met een eigen bijdrage)

donderdag 1 aug.   13.00         Fietstocht / eigen gelegenheid

met een bezoek aan zorgboerderij NOVA Hulshoff (hiervoor komt andere activiteit!)

(deelnemers opgeven bij bestuur)

 donderdag 12 sept. 10.00       Bezoek 50+ beurs Utrecht (uitgaansdag) 

of Zandsculpturen Garderen (auto’s)

 donderdag 3 okt.    14.00        Kleintje kermis met koning schieten

Jacques Aalbers, kermis muziek

 donderdag 21 nov. 14.00        Sinterklaasfeest

donderdag 19 dec. 14.00         Kerstviering – met een koor

 

Kaartmiddagen op de maandagmiddag in restaurant van de Pannerd (Monicare)

Aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend

Donderdag 4 januari was de eerste bijeenkomst van de seniorenvereniging. Oliebollen waren geregeld en na de koffie, oliebollen en nieuwjaarswensen ging de algemene ledenvergadering van start. Na een wat aarzelend begin in verband met computerproblemen ging het later prima. Een van de belangrijkste punten van de vergadering was uiteraard het jaarprogramma en de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Frans Willemsen werd zonder tegenstemmen aangenomen in het bestuur en werd met luid applaus begroet. Een gelouterd bestuurslid die bij vele verenigingen is geweest en bij sommige nog steeds. Welkom in het bestuur! Voorts werden de nieuwe leden welkom geheten. Ook de activiteitencommissie van de seniorenvereniging kreeg de ruimte om haar woordje te doen bij monde van Ben Kummeling. Er zijn nog enkele onzekerheden in het jaarprogramma, maar daar zal bij de eerst volgende activiteit meer duidelijkheid in komen is de verwachting. Na de vergadering werd gestart met de bingo waarbij weer mooie prijzen door de dames van het bestuur en Geert waren geregeld voor 6 ronden bingo. Ruim 60 mensen hebben weer genoten van een gezellige middag en op naar de volgende activiteit op 8 februari 2024. Dan houden we een pubquiz. Hiervoor zal nog een opgave formulier volgen omdat we in groepjes gaan werken. Tot dan! Het beloofd een gezellige middag te worden. Kom allen!

 1. Nieuwjaarswensen met koffie en een oliebol
 2. Opening door de voorzitter: Toon Egging
 3. Notulen jaarvergadering 5 januari 2023 + Verslag over het afgelopen jaar
 4. Verslag penningmeester over het boekjaar 2023: Geert IJsveld
 5. Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuwe controleur. Aftredend Piet Benning
 6. Bestuursverkiezing voor het bestuur: er zijn geen bestuursleden aftredend. Nieuwe kandidaten voor het bestuur: we hebben 2 vacante functies voor het bestuur.
 7. Vaststellen contributies en bingokaart voor het jaar 2024. Voorstel bestuur de contributie dit jaar met € 3,00 te verhogen naar € 20,00. Halve bingokaart € 2,00 hele € 3,00.
 8. Verslag evenementen commissie: woordvoerder Benny Kummeling
 9. Bespreking activiteitenprogramma kalenderjaar 2024
 10. Wat vinden de leden van de website - https:/svpannerden.nl
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering.

We sluiten de middag af met een gezellig bingo. Aandacht voor de agenda punt 6: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich 24 uur voor de vergadering kandidaat stellen als bestuurslid bij het bestuur.

Na de vergadering  is er mogelijkheid de contributie te betalen voor 2024Wij zien u graag tijdens de soosmiddagen en misschien brengt u een van uw kennissen of vrienden mee naar deze middagen. Nieuwe leden zijn welkom.

Met vriendelijke groeten Bestuur Senioren vereniging Pannerden 

 

            

       

 

 

Subcategorieën

sv Pannerden wit

Koophandel (KvK): 09194241
Bankrekeningnr: NL RBRB 0690622600
Betaalrekening: NL 84 RBRB 0691802424
Contact: info@svpannerden.nl

Lid worden

Lid worden van Seniorenvereniging Pannerden is mogelijk voor een bedrag van €20,00
Voor dit bedrag worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Onze vereniging bestaat uit leden en ereleden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.